Stembiljet
Nieuws

De kandidatenlijst van GroenLinks Sittard-Geleen is klaar!

De ledenvergadering van de GroenLinks afdeling Sittard-Geleen heeft in december de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022...

13 dec 2021

Lees meer
Windmolens 2
Nieuws

Windmolenpark Holtum-Noord

Provincie haalt uit naar Sittard-Geleen: “Bestuurlijke contractbreuk”.

10 dec 2021

Lees meer
Kim speech
Nieuws

Verkiezingsprogramma Sittard-Geleen 2022-2026

“Kies voor Groene en Sociale Bestuurskracht”

10 dec 2021

Lees meer
Grindwinning
Nieuws

Persbericht - Géén grindwinning op Graetheide!

De gemeenteraad van Sittard-Geleen behandelt op 15/16 december de Gebiedsvisie omgeving Chemelot. Daarin wordt nadrukkelijk de keuze gemaakt om na 45 jaar van...

08 dec 2021

Lees meer
Graetheide
Nieuws

Gebiedsvisie Chemelot: GroenLinks op de bres voor groene waarden.

Donderdagavond 2 december besprak de raadsronde de Gebiedsvisie Chemelot. GroenLinks raadslid Jos Janssen heeft een aantal groene thema’s aan de orde gesteld en...

03 dec 2021

Lees meer
Groene toekomst met rood hart
Nieuws

We hebben een GROENE toekomst met een ROOD hart nodig!

Zo kopte een paginagrote advertentie in de dagbladen voor klimaatactie en sociale rechtvaardigheid, die zomaar kon zijn ontleend aan een pamflet van GroenLinks...

15 nov 2021

Lees meer
Jos breed
Nieuws

Motie Vergroening Sittard-Geleen uit budget campagne Waterklaar

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2021

15 nov 2021

Lees meer
Math de Loo banner
Nieuws

Motie "energiearmoede"

De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 10 november 2021, gehoord hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2022,

15 nov 2021

Lees meer
Math de Loo banner
Nieuws

Amendement Programmabegroting 2022 inzake inzet voordelig begrotingssaldo

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2021, gehoord de discussie over het raadsvoorstel “Programmabegroting 2022...

15 nov 2021

Lees meer
Gemeentehuis SG
Nieuws

GroenLinks stapt uit coalitie

GroenLinks is gisteravond laat uit de coalitie in Sittard-Geleen gestapt. De directe aanleiding was het feit dat er een motie is ingediend door GOB en PVV om...

11 nov 2021

Lees meer
Schwienswei persbericht
Nieuws

Standpuntbepaling GroenLinks inzake dossier Schwienswei.

GroenLinks organiseerde 12 oktober een thema-avond voor onze leden over het Schwienswei dossier. Daar heeft de fractie veel informatie opgehaald. Nu de...

09 nov 2021

Lees meer
Jos breed
Nieuws

Online evenementassistent

De GroenLinks fractie vernam van wijkplatforms in Sittard-Geleen dat de toegankelijkheid van de online evenement assistent te wensen overlaat.

07 nov 2021

Lees meer