Standpunten

GroenLinks is Sociaal

Iedereen maakt deel uit van onze samenleving. Daarvoor verwachten we dat iedereen zich inzet. Daarbij helpen we elkaar.

GroenLinks is Open

Iedereen is vrij zich te ontplooien, onafhankelijk van wat anderen denken en vinden. GroenLinks wil een vrijzinnig Sittard-Geleen met een open houding naar de wereld en naar stadgenoten, zowel om problemen aan te pakken als om kansen te benutten.

GroenLinks is Groen

We maken gebruik van de aarde, van de natuur. Dat moeten we eerlijk en verantwoord doen, zodat niemand tekort komt; de mensen die nu leven niet, maar ook de generaties na ons niet.