De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot
samenwerking. Wachten kan niet meer: we moeten de handen uit de mouwen steken. Wij als gemeente zijn daarbij onmisbaar. Samen met onze bewoners kunnen we verduurzaming echt in de praktijk brengen. We hebben bovendien een regierol. Gemeenten moeten concrete invulling geven aan de Regionale Energie Strategieën (RESsen). Ook zijn het gemeenten die ervoor moeten zorgen dat in 2050 alle huizen van het gas af zijn en zijn aangesloten op een alternatieve warmtebron.

GroenLinks zorgt ervoor dat klimaat en duurzaamheid in Sittard-Geleen bovenaan de politieke agenda staan. Wij willen dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt, samen met onze bewoners wordt vormgegeven en uitgevoerd, dat projecten natuurpositief worden ontwikkeld en dat de transitie leidt tot een economie zonder verspilling.

👉 Een ambitieus klimaatbeleid.

👉 We zetten vol in op de energietransitie.

👉 We (ver)bouwen energieneutraal.

👉 We gaan de afvalberg te lijf en denken circulair.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma.