Nieuws

GroenLinks stelt vragen aan het college inzake Jeugdzorg Mondriaan

Heden werden wij opgeschrikt door berichten in de media, dat jeugdzorgaanbieder Mondriaan niet langer zorg aanbiedt aan kwetsbare kinderen. Volgens de instelling voor geestelijke gezondheidszorg hebben de gemeentelijke bezuinigingen veroorzaakt, dat er steeds minder mensen dezelfde zorg moeten leveren, waardoor de werkdruk voor psychiaters en verpleegkundigen onverantwoord hoog wordt. Aangezien Sittard-Geleen ook diensten betrekt van de stichting Mondriaan, dreigen ook in onze gemeente kwetsbare kinderen de dupe te worden van deze situatie.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen inzake het stallen van fietsen aan het Ligneplein

Onlangs is het laatste projectonderdeel van Ligne opgeleverd. Het water stroomt door de prachtig aangelegde Keutelbeek en vanaf het mooie Ligneplein wandel je over de nieuwe brug zo naar de historische binnenstad van Sittard. Ook fietsend kun je het Ligneplein vanaf de Rijksweg of vanuit de binnenstad via de brug bereiken.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over huuropzegging volkstuinen.

Afgelopen weken is er beroering ontstaan over het voornemen van de gemeente om enkele volkstuinen in het historisch hart van Sittard te verplaatsen. De betrokken volkstuinders maken zich zorgen dat hiermee cultureel erfgoed verloren dreigt te gaan, en hebben daartoe de actie “Red de Tuinen” op touw gezet. Inmiddels is gebleken, dat het behoud van deze volkstuinen op brede steun in de samenleving kan rekenen, getuige onder andere het feit, dat in korte tijd via internet 20000 handtekeningen zijn opgehaald.

Lees verder

Pagina's