GL + PvdA
Nieuws

Terugblik fractie GroenLinks-PvdA op coalitievorming en actuele thema’s

Het politieke zomerreces is begonnen. Voor de kersverse fusiefractie van GroenLinks en PvdA een goed moment om terug te blikken. Hieronder een verslag van de...

24 jul 2022

Lees meer
GFT
Nieuws

Amendement ophalen GFT afval in de zomermaanden

Ons amendement gaat over het tijdens de zomermaanden wekelijks ophalen van gft afval in juni, juli en augustus.

16 jul 2022

Lees meer
Energietoeslag 2
Nieuws

Bijdrage GroenLinks-PvdA op 30-6-'22 over de energietoeslag

In de eerste plaats wil ik namens onze GroenLinks-PvdA fractie mijn dank uitspreken voor het verzette werk van het team van wethouder Buhler.

04 jul 2022

Lees meer
GL + PvdA
Nieuws

Gespreksverslag Zitterd Oetgekleid

Zitterd Oetgekleid heeft een petitie opgezet om het bestuurscentrum voor de binnenstad van Sittard te behouden. Het comité wil met haar actie zeker geen...

29 jun 2022

Lees meer
Zitterd Revisited
Nieuws

Raadsbijdrage "Zitterd revisited"

We hebben het hier over het sluitstuk van bijna 25jaar binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in en grenzend aan het Sittards historische centrum.

31 mei 2022

Lees meer
Kim Schmitz
Nieuws

1 mei - Dag van de Arbeid op L1 radio: De Stemming

Een paar weken geleden ontving ik, Kim Schmitz, de uitnodiging om op de Dag van de Arbeid een boom op te zetten over de positie van links.

03 mei 2022

Lees meer
Vlag Oekraine Sittard
Nieuws

Vragen over huisvesting vluchtelingen Oekraïne en statushouders

Onze fractie stelt schriftelijke vragen over de huisvesting vluchtelingen Oekraïne en statushouders.

01 mei 2022

Lees meer
DSM
Nieuws

Werkbezoek Chemelot inz. bodembeheer op 25-4-2022

Aanpak bodemverontreiniging van DSM stroomrichting Maas.

28 apr 2022

Lees meer
Marco
Nieuws

Marco Schipper gekozen tot fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Marco Schipper is de kersverse fractievoorzitter van de gecombineerde fractie GroenLinks-PvdA. Afgelopen maandag heeft Schipper de unanieme steun gekregen van...

26 apr 2022

Lees meer
GL + PvdA
Nieuws

GroenLinks en PvdA gaan vanaf heden verder als 1 fractie

We hebben een prachtig verkiezingsresultaat behaald! 💗💚 We groeien een zetel 👊! Kim haalde maar liefst 3442 voorkeursstemmen! Bovendien ontvingen onze hoogst...

27 mrt 2022

Lees meer
Thermostaat
Nieuws

Aanvullende vragen over energiearmoede en energietoelage huishoudens

De prijzen voor energie zijn de afgelopen maanden fors gestegen ten gevolge van het mondiaal conflict omtrent de oorlog in de Oekraïne. Voor veel huishoudens in...

24 mrt 2022

Lees meer
Schone Maas
Nieuws

Zaterdag 9 april weer actie Schone Maas in Grevenbicht

Sinds 2015 doet onze lokale GroenLinks afdeling mee aan opruimacties in het voorjaar langs de oevers van de Maas. Bij hoog water blijft langs die oevers van de...

19 mrt 2022

Lees meer