Math de Loo
Nieuws

Vragen ex art. 43 RvO inzake Uitkering bij gedwongen opname

Diverse media maakten vorige week gewag van het feit, dat een aantal psychiatrische patiënten hun uitkering is kwijtgeraakt, nadat ze gedwongen zijn opgenomen.

28 mei 2021

Lees meer
Kim Schmitz
Nieuws

Gemeente Sittard-Geleen gaat op initiatief van GroenLInks wethouder Kim Schmitz jongeren ondersteunen in moeilijke Coronatijden.

Het college van B en W van Sittard-Geleen stelt 40.000 euro subsidie beschikbaar voor jongeren. Hiermee mogen zij zelf activiteiten gaan organiseren, met als...

20 mei 2021

Lees meer
Scouting
Nieuws

Steun voor scouting Sint Jozef van raadsfracties PvdA en GroenLinks

In februari 2020 brandde het clubgebouw van Scouting Sint Jozef deels af, nadat daar door onbekenden brand was gesticht.

19 mei 2021

Lees meer
Sterrebos
Nieuws

Red het Sterrebos!

De voorgenomen kap van het oude Sterrebos gelegen in de nabijheid van NedCar roept steeds meer maatschappelijke weerstand op.

08 mei 2021

Lees meer
Jos breed
Nieuws

GL Bijdrage op het raadsvoorstel RES 1.0

Met de regionale energie transitie levert onze gemeente een belangrijke bijdrage aan het Klimaatakkoord. Door een raadsbesluit op het afwegingskader voor...

01 mei 2021

Lees meer
De Domijnen
Nieuws

Opdrachtformulering De Domijnen

Onderstaand betreft mijn bijdrage over de opdrachtformulering De Domijnen, het cultuurbedrijf van Sittard-Geleen.

01 mei 2021

Lees meer
Math de Loo
Nieuws

Inbreng GroenLinks fractie over concept Gebiedsvisie Chemelot

Raadsronde donderdag 29 april. We worden als gemeenteraad geacht onze inbreng te leveren bij de voorliggende concept Gebiedsvisie Chemelot welke dan meegenomen...

29 apr 2021

Lees meer
Schwienswei 1
Nieuws

Uw mening telt: gebiedsontwikkeling in en rond De Schwienswei

Er is veel te doen over de planvorming voor de voormalige ESCS-locatie in en rond het natuurgebied De Schwienswei. De presentatie van een eerste schets van een...

20 apr 2021

Lees meer
Jos breed
Nieuws

Uitgangspuntennotitie omgevingsvisie

Bijdragen in de ronde en in de raadsvergadering

19 apr 2021

Lees meer
Math de Loo
Nieuws

GroenLinks stelt vragen ex art.43 inzake de status van de Molukse Gemeenschap

Onlangs zijn er door de GroenLinks fractie vragen gesteld aan het college over de status van de Molukse gemeenschap in Sittard-Geleen.

16 apr 2021

Lees meer
Bomen kappen
Nieuws

Vragen i.v.m. het kappen van bomen

Uit verschillende hoeken van onze gemeente komt het de GroenLinks fractie ter oren dat er kapwerkzaamheden plaatsvinden terwijl het broedseizoen reeds begonnen...

08 apr 2021

Lees meer
Afvalwater
Nieuws

Vragen inzake afvalwaterlozing Chemelot n.a.v. TV-uitzending "De Vuilnisman".

Op zondag 4 april werd op NPO2 een aflevering van ‘De Vuilnisman’ uitgezonden waarin werd ingegaan op de lozing van afvalwater op de Maas van Chemelot.

08 apr 2021

Lees meer