Nieuws

GroenLinks is verheugd dat B&W Sittard-Geleen positief is over extra opvangplekken voor asielzoekers

Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover de vraag van de Regietafel Limburg om extra opvang voor asielzoekers te realiseren. Ook is het college bereid mogelijke locaties te verkennen. Daarbij gaat het, zo geeft het college te kennen, om een locatie met maximaal 200 opvangplekken. Zodra meer concrete informatie bekend is wordt hierover overleg gevoerd met de gemeenteraad.

Lees verder

Artamuse

Op dit moment een actueel en hot item op o.a. Facebook, vanwege de beslissing van de directeur van Artamuse, om collectief ontslag aan te vragen voor het personeel. Let wel: de politiek heeft nog geen definitieve beslissing genomen!

Lees verder

Art. 43 vragen inzake opvang asielzoekers

De situatie met de opvang van vluchtelingen in Griekenland en Bulgarije wordt met de dag meer gespannen. Sinds het vluchtelingenakkoord tussen Turkije en de EU in werking trad, voorjaar 2016, zijn op de Griekse eilanden niet zoveel vluchtelingen geweest.

Lees verder

Stop vlieghinder boven ons Zuid-Limburg!

WILLEN WETEN – Over nut en noodzaak vliegveld MAA

Omwonenden en milieuorganisaties verenigd in de Alliantie stop groei vliegveld MAA heeft een burgerinitiatief genomen om te komen tot een MKBA-onderzoek naar de zin en onzin van verdere investeringen in luchthaven. Een MKBA is een maatschappelijke kosten-baten analyse, een gangbaar instrument om verstandig te besluiten over grote investeringsprojecten. Alle effecten worden in beeld gebracht, niet alleen economisch maar ook effecten voor milieu en leefbaarheid!

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over het NOS-onderzoek over loden waterleidingen

De NOS heeft eind januari een enquête gehouden onder alle gemeenten over aanwezigheid en gebruik van loden waterleidingen. In totaal heeft 61% van alle gemeenten tot heden gereageerd. Volgens onze gegevens zat de gemeente Sittard-Geleen daar niet bij. Uit het onderzoek kwam dat 165 gemeenten niets afweten van de aanwezigheid en gebruik van loden waterleidingen.

Lees verder