Nieuws

Vragen art. 43 RvO inzake tegenprestatie bijstand

Enkele dagen geleden vernamen we, via verschillende media, dat het Kabinet wettelijk gaat voorschrijven dat gemeenten van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten vragen.
Die tegenprestatie bestaat nu op papier ook al, maar veel gemeenten geven er een (volgens het Kabinet te) vrijblijvende invulling aan.
Staatssecretaris van Ark (VVD) wil dan ook “dat gemeenten de teugels aantrekken bij de uitvoering van de participatiewet”.
Ze eist dat “gemeenten iedereen een passend aanbod gaat doen”.

Lees verder