Hiermee zijn we de eerste grote gemeente in Limburg die deze stap zet. Sinds de verkiezingen van 2022 is de fractie al als een van de eerste fracties in Nederland samengevoegd onder de naam GroenLinks-PvdA.

Fractievoorzitter Paul Kubben:  "Ik ben super trots op de leden dat ze deze samenwerking én toejuichen én willen voortzetten. Samen met Kim Schmitz en Marco Schipper hebben we na de verkiezingsuitslag van 2022 het voortouw genomen om samen één fractie te vormen. Op dat fundament bouwen we nu verder".

Tijdens de ALV in oktober bepalen we hoe we samen met PvdA de lijstrekker en de kieslijst bepalen en het het programma schrijven. Dit leggen we dan vast in het gezamenlijke verkiezingsreglement.