Nieuws

Schooldakrevolutie

Naar aanleiding van ons indringend verzoek tijdens de begrotingsraad heeft wethouder van Rijswijk de toezegging gedaan om de scholen actief te benaderen om de schooldakenrevolutie op gang te brengen.

 

Lees verder

Raadsbijdrage 13-11-2019. Algemene Beschouwingen 2020.

Vanuit het besef dat de begroting voortborduurt op de kadernota van deze zomer, waarin voor 2020 weinig financiële ruimte beschikbaar was, ligt het niet voor de hand om grootse wensen te uiten. Daarvoor ontbreken simpelweg de nodige middelen.
GroenLinks zal zich in de beschouwing van de begroting dan ook weten te beheersen en enkel een aantal zaken aanstippen die vooral als zoekrichting hebben te gelden.

Lees verder

Kort verslag van de Informatiebijeenkomst over de Veiligheidsvisie Chemelot

Gisteravond de informatiebijeenkomst over veiligheid Chemelot bijgewoond. Deze bijeenkomst was georganiseerd om de Veiligheidsvisie, zoals opgesteld door overheidspartijen, te delen met statenleden en raadsleden. De behoefte en noodzaak aan een visie werd ingegeven door het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van medio 2018.

Lees verder