In Sittard-Geleen moet iedereen zich veilig voelen. Wij zetten ons in voor een veilige gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn. Ieder geslacht, elke seksuele voorkeur en elk geloof heeft een plek in onze gemeente.

Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat.

Het voorkómen van criminaliteit is hierbij de effectiefste weg. We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen. GroenLinks wil inzetten op preventie en educatie en kiest alleen voor handhaving en bestrijding indien nodig.

Samen zorgen we voor een veilige buurt.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma.