In Sittard-Geleen doet iedereen mee. GroenLinks staat voor gelijke kansen. We steken samen de handen uit de mouwen voor een betere toekomst. Met een substantieel deel van onze inwoners gaat het echter helaas minder goed. Zij profiteren nauwelijks van economische voorspoed en lijden onder de stress die leven in schaarste met zich meebrengt. Het probleem is ingewikkeld, veelledig en hardnekkig. We zorgen voor goede hulp. Ook zetten we in op vroege educatie om problemen later te voorkomen. Onze hoofddoelen hierbij zijn: Voorkomen van armoede en schulden, het bieden van perspectief op een beter bestaan en het kunnen meedoen zonder beperkingen.

GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Wij willen kleinschalige verzorgingsvoorzieningen. Een plek waar mensen zich thuis voelen en zich betrokken voelen bij elkaar. Niet geld, instituties en organisaties staan centraal, maar de mensen zelf. Dat betekent dat we investeren in preventie in de breedste zin van het woord. Omdat wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. Je wilt gezond zijn Γ©n je gezond voelen. Controle over je eigen leven en meedoen in de maatschappij zijn daar cruciale voorwaarden voor. De gemeente kan geen mentale of fysieke beperkingen wegnemen of ziektes genezen. Maar de gemeente kan wΓ©l hulp en adequate zorg bieden, zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven
wonen, sporten en bewegen en sociale cohesie in wijken en buurten versterken door een ruim aanbod aan collectieve voorzieningen. GroenLinks zet zich in voor inclusieve zorg, dichtbij huis, gebaseerd op vertrouwen.

πŸ‘‰ Iedereen doet mee.

πŸ‘‰ Eerlijke kansen en de armoede te lijf.

πŸ‘‰ Menselijke zorg.

πŸ‘‰ Goed onderwijs.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma.