De fractie van Groenlinks stelt daarom onderstaande vragen aan het college:

1) Op dit moment zijn tienduizenden mensen op de vlucht vanuit Oekraïne voor een vreselijke oorlog. Heeft het college al het verzoek gekregen om meer opvangplekken te creëren voor vluchtelingen?

2) Indien nee, heeft het college al gedacht aan het tijdelijk opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne? En, welke locaties zijn hiervoor geschikt?

3) Indien er geen geschikte locaties zijn, hoe kunnen we die creëren?

4) Is het college bereid om proactief haar medewerking uit te spreken richting de minister om extra vluchtelingen op te vangen?

5) Zo ja, op welke termijn gaat dit plaatsvinden. Zo nee, waarom niet?

 

Wij zien uw antwoorden graag op de meest korte termijn tegemoet.

 

De fractie van GroenLinks Sittard-Geleen,

Math De Loo, fractievoorzitter