Ik ben politiek actief, omdat ik een brede politieke interesse heb. Jarenlang vooral consumerend, in een passieve rol, vooral Den Haag volgend. Eind vorige eeuw (wat klinkt dat ver weg: ik bedoel in september 1999) heb ik mij toen als 40-jarige op een studie Nederlands recht gestort, wat zeker ook mijn belangstelling voor maatschappelijke thema’s heeft aangewakkerd. Na afronding van de opleiding in 2006 zocht ik een nieuwe vrijetijdsbesteding en heb ik een afdelingsvergadering van GroenLinks bijgewoond. De passie en bevlogenheid van Jan Muijtjens inspireerden mij en toevallig kwam de vacature burgerraadslid voorbij. Sinds 2007 heeft het virus vat op mij, en is mijn betrokkenheid en gevoel van verbondenheid met groen en sociaal steeds groter geworden. Met mijn motto “fair en solidair” probeer ik dat uit te dragen. Sinds de jongste verkiezingen in maart 2014 ben ik met veel plezier en inzet raadslid in deze mooie gemeente.

Als geboren en getogen Gelaendenaer ben ik na een tussenstap in Nijmegen (studie) en militaire dienst gehuwd met Ien en in 1983 naar Elsloo verhuisd. Daar zijn onze drie dochters geboren en hebben wij tot 1997 met veel plezier gewoond. Vervolgens zijn wij naar Born verkast, waar wij nu inmiddels ook al bijna 20 jaar wonen. Dankzij de herindeling in 2001 werd ik weer ingezetene van de gemeente waar ik mijn roots heb en dat heeft zeker invloed gehad op mijn bewustzijn voor de lokale politiek. In al die jaren ben ik in diverse rollen werkzaam geweest in het onderwijs, laatstelijk als consulent/rechterhand van directeuren basisonderwijs om het bij te staan op financieel, juridisch en fiscaal terrein. Eind 2013 heb ik gebruik kunnen maken van een uittree-regeling en heb daarmee veel ruimte gekregen om mij politiek en maatschappelijk nuttig te maken.

In 2014 ben ik gestart als raadslid, wat in de beleving toch een duidelijk andere impact heeft dan de daaraan voorafgegane rol als burgerlid. De verantwoordelijkheid voelt anders en er wordt meer op je gelet: een overgang van de coulissen naar de schijnwerpers op het podium. De fractie functioneert daarbij als een hecht team, zowel in de voorbereiding en standpuntbepaling, als in de feedback en reflectie op de inbreng in de raad. Wij voelen en vullen elkaar goed aan en weten elkaar te motiveren en te enthousiasmeren. Samen zijn wij sterk. Met de recente uitbreiding van de steunfractie en de wind in de rug van GroenLinks landelijk gaan wij hopelijk nog meer van onze gezamenlijke waarden en idealen verwezenlijken.

Bij de aanvang van de raadsperiode hebben wij gezocht naar een balans tussen interesses, beschikbaarheid en draagkracht. Zo zijn wij tot een verdeling gekomen, waarbij ik zitting heb in de commissie DIWZ (wethouders Verblakt en Geilen) en HOVA (de burgemeester).  Deze commissies bestrijken het sociale domein en de openbare ruimte respectievelijk handhaving, openbare orde en veiligheid.

Natuurlijk ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor je eigen portefeuilles. Met de decentralisaties in het sociale domein heb ik een topprioriteit, die voorlopig ook de meeste aandacht vraagt. Het is voor mij ook een leerproces om mijn weg te vinden in deze complexe en veranderende materie en omgeving, maar gelukkig ben ik er inmiddels aardig in thuis. Opkomen voor wat kwetsbaar is vormt voor mij steeds de rode draad. De breedte van de terreinen waarop ik opereer maakt, dat ik mij met bijna met elk onderwerp bezighoud. In een kleine fractie vraagt het belang van onderlinge vervangbaarheid en continuïteit ook, dat je flexibel inzetbaar bent.

In de portefeuilleverdeling hebben wij die persoonlijke interesses als uitgangspunt genomen, natuurlijk met inachtneming van de daarvoor benodigde competenties. Ik ben goed aan mijn trekken gekomen en dat zal ook voor de hele fractie opgaan. Bovendien is er geen zware scheiding tussen de portefeuilles, iedereen kan zijn ei kwijt over elk onderwerp en thema. In een hecht team verloopt het proces van initiatief tot en met stellingname op natuurlijke wijze.

Naast fractieleiding en coördinatie:

  • Financiën en control
  • Bestuur en organisatie
  • Openbare orde , veiligheid en verkeer
  • Participatie en sociale werkvoorziening