De Plusbus is een prachtig maatschappelijk initiatief van stadsdeel Sittard Oost om ouderen uit hun isolement te halen.
Voor een ritprijs van 1,50 euro (of 1,35 euro ritprijs bij een 10 rittenkaart) worden ze aan huis opgehaald en naar de plaats van bestemming gebracht.
Zo wordt een bezoekje aan de weekmarkt, vrienden of het ziekenhuis voor ouderen die niet in de buurt van een bushalte wonen een stuk eenvoudiger.
Het project kan jaarlijks rekenen op financiële steun van de gemeente Sittard-Geleen.

De elektrische bus, ter beschikking gesteld door Boudy Postma van Plus supermarkt aan De Samaritaan in Sittard-Oost, wordt gereden door vrijwilligers.
Het voertuig biedt plek aan zes passagiers, maar is niet geschikt voor rolstoelvervoer.

Het aantal gebruikers van de Plusbus groeit gestaag en daar is het bestuur van de stichting Plusbus Sittard-Oost best trots op.
Ondanks de corona beperkingen van de afgelopen twee jaar maken er steeds meer inwoners van onze gemeente gebruik van.
Op dit moment moet de Plusbus ritten weigeren omdat het bereik van de bus te beperkt is.
In de winter is het bereik ongeveer 100 kilometer en minder met de verwarming aan, en in de zomer 130 kilometer en minder met de airco aan. Daardoor moet er vaker en sneller worden opgeladen terwijl een snellaad station ontbreekt.
Het bestuur van de Plusbus vindt het zeer onwenselijk dat ze daardoor ritten aan klanten moet weigeren.
Om toch zoveel mogelijk ritten te verzorgen wordt er door vrijwilliger steeds vaker met eigen auto’s gereden, ook niet wenselijk.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe staat het met de uitrol van gewone laders en snelladers in onze gemeente dit jaar en volgend jaar?
     
  2. Is het college bereid de Plusbus tegemoet te komen met een vergoeding voor een openbaar snellaad station bij de Plus supermarkt aan de Samaritaan in Sittard-Oost? Zo nee, wanneer en waar is een openbare snellader in de nabijheid van de Samaritaan voorzien?
     
  3. Is het college anderszins bereid de Plusbus tegemoet te komen dit jaar en volgend jaar? 
     
  4. Ziet het college ruimte om dit succesvolle project ook elders in de gemeente uit te rollen?

In afwachting van uw reactie verblijf ik namens de GroenLinks fractie,

 

Jos Janssen

GroenLinks raadslid Sittard-Geleen