Ik ben inmiddels bijna 10 jaar als raadslid actief. Eerst was ik drie jaar GroenLinks eenpitter in de gemeente Echt-Susteren. De afgelopen zes jaar heb ik in de raad van Sittard-Geleen mijn politieke werk mogen verrichten: van 2028 – 2022 was ik GroenLinks raadslid in de coalitie met mede raadsleden Math de Loo, Marco Schipper en Gitane Dumernit en natuurlijk Kim Schmitz als daadkrachtige wethouder in het college. Het lokaal samengaan met de PvdA meteen na de verkiezingen na de mooie uitslag in maart 2022 voelde meteen goed. Na het vertrek van Kim, Marco en Felicitas heeft de fractie een behoorlijke verandering en verjonging ondergaan. De jonge nieuwkomers Amani Boukhrissi en Jennifers Slippens beginnen zich steeds meer thuis te voelen in de politiek arena. Ook Luc Bezemer begint warm te draaien in de raad.

Vandaag heb ik tijdens de GroenLinks / PvdA fractie en bestuursdag in de Vief Heringe laten weten dat ik mijn zinnen wil zetten op het realiseren van meer nieuwe sociale huurwoningen in onze gemeente en ook op veel meer natuurontwikkeling. Onze gemeente moet immers meer betaalbare woningen hebben en ook veel groener worden, dat is mijn ambitie. Het is mijn overtuiging dat dit alleen mogelijk is door zelf initiatieven daartoe te ontplooien bijvoorbeeld met raadsinitiatiefvoorstellen en moties en samenwerking aan te gaan met partijen als woningcorporatie Zo Wonen wat het wonen betreft en IVN wat de natuur betreft. Dat kost tijd maar levert per saldo ook veel meer op dan alleen maar voorstellen vanuit het college te beoordelen en daarover te debatteren, zo is mijn ervaring. ‘Waar een wil is, is een weg'. En ik proef de wil om in onze gemeente de handen uit de mouwen te blijven steken en te strijden tegen ongelijkheid en voor de planeet. Het moet socialer, rechtvaardiger en groener. Ik wil die passie de komende jaren graag blijven uitdragen. Dat kan ik gelukkig nog steeds prima combineren met mijn baan als docent bij de Fontys hbo-opleiding Vastgoedkunde in Eindhoven.

24-2-2024