Uit onderzoek is bekend dat deze huishoudens de groep betreft die flexibele energiecontracten hebben en dus nu vooral geconfronteerd worden met torenhoge energieprijzen. In november afgelopen jaar heeft de GroenLinks fractie met art. 43 vragen aandacht gevraagd voor energiearmoede en hogere energietarieven. In de beantwoording gaf het college aan dat op diverse terreinen gewerkt wordt om de problematiek van energiearmoede en hogere energietarieven inzichtelijk te krijgen en oplossingen te kunnen bieden, generiek en specifiek. In aansluiting daarop heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen:

 1. Deze maand zou het onderzoek van de provincie Limburg naar de problematiek van energiearmoede en hogere energieprijzen worden afgerond. Wanneer is het onderzoeksrapport gereed en kan het integraal aan de raad ter beschikking worden gesteld, vergezeld van een advies van het college? Wanneer communiceert u deze uitkomsten met de raad?
   
 2. Het college heeft bij de beantwoording van de vragen van de GroenLinks fractie aangegeven de problematiek aan de orde te stellen binnen de VNG, en het netwerk van de G40 gemeenten. Heeft dat overleg inmiddels plaatsgevonden en zo ja, wat is daaruit gekomen?
   
 3. De energietoeslag is inmiddels verhoogd van € 200 per jaar naar € 800 per jaar per huishouden voor huishoudens tot 120% van het bestaansminimum. Ook Sittard-Geleen mag de norm voor een energietoeslag naar eigen inzicht opplussen voor huishoudens tot 130% van het bestaansminimum. Is bekend om hoeveel huishoudens het daarbij gaat, en is het college bereid ook deze huishoudens een energietoeslag van € 800 te bieden?
   
 4. Heeft het college een noodmaatregel en/of een noodfonds ingericht voor huishoudens die niet kunnen wachten op de uitkomsten van deze onderzoeken en nu in acute betalingsproblemen zijn gekomen vanuit de hogere maandelijkse aanslagkosten? Deze mensen kunnen niet een half jaar wachten op de € 800 en of € 200 die bijgepast wordt.
   
 5. Heeft het college zicht op de consequenties van de verruiming van de energietoeslag voor de begroting 2023?
   
 6. Is het college voornemens om structureel een energietoeslag te geven voor deze huishoudens en houdt u daar ook rekening mee in de begroting 2023 en de meerjarenraming?

 

J.E. Janssen

GroenLinks raadslid Sittard-Geleen