Ons raadslid Math De Loo bezocht maandag een bijeenkomst van de Provincie over het ontwerpbesluit bodembeheer bij Chemelot.
Aanleiding was de eerdere ophef over het provinciaal advies, dat het gebruik van grondwater in het afstroomgebied naar de Maas moest worden vermeden.
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk, dat er lokaal weliswaar sprake is van beperkte bodemverontreiniging, maar dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid.
Die conclusie werd ook bevestigd door de GGD. Het ontwerpbesluit ziet erop, dat de bodemsanering op zorgvuldige wijze verder wordt opgepakt.

Uiteraard zal de raadsfractie GroenLinks-PvdA de verdere ontwikkelingen nauwgezet volgen.