Onze fractie GroenLinks-PvdA heeft veel waardering voor de inzet van hulporganisaties, gemeente en individuele inwoners voor Oekraïense vluchtelingen. Zo is Glanerbrook de doorstroomlocatie voor heel Zuid-Limburg vanaf 19 april. Verder worden vluchtelingen op verschillende locaties opgevangen waar zij voor langere tijd kunnen verblijven, zoals in de Wagenaarflat van ZoWonen in Geleen en het Oranje Hotel in Sittard.

Ook worden er vluchtelingen uit Oekraïne bij inwoners thuis opgevangen. Bij deze particuliere opvang hebben wij signalen dat het niet helemaal duidelijk is bij welk loket zij terecht kunnen om vluchtelingen maximaal te helpen. Denk daarbij aan hulp bij aanmelding voor school, kinderopvang, maar ook financiële hulp. Ook de doorstroming vanuit deze particuliere opvang naar verblijven zoals de Wagenaarflat vragen aandacht. En wat is het effect hiervan op de verplichting die Sittard-Geleen al heeft om statushouders een huis te bieden? We hebben het dan over andere vluchtelingen dan Oekraïners, die vaak al jaren in een AZC in afwachting zijn van een woning.

We krijgen graag meer inzicht in de cijfers, om zo -indien nodig- ook in de gemeenteraad het gesprek te kunnen voeren. Lees hieronder de vragen die onze fractie aan het college heeft gesteld.