Nieuws

Femke overtuigend in Maastricht

Zondagmiddag 5 november streek de milieuvriendelijke aardgasbus “Femke on Tour” neer op de Markt in Maastricht. Enkele honderden mensen waren aanwezig op...

06 nov 2006

Lees meer
Nieuws

Limburgse rijken laten zich kennen

In dagblad de Limburger van 3 november reageerden een aantal rijke Limburgers verbolgen op de oproep van GroenLinks om van de rijken in ons land een offer...

04 nov 2006

Lees meer
Nieuws

Stem op 22 november voor een groen, sociaal en tolerant Nederland.

De komende drie weken wordt ook in Sittard-Geleen volop campagne gevoerd!

30 okt 2006

Lees meer
Nieuws

GroenLinks wil film Al Gore over Klimaatverandering gebruiken voor natuur- en milieueducatie

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft het College van B&W vandaag in een brief opgeroepen om voor middelbare scholieren in Sittard-Geleen een gratis...

24 okt 2006

Lees meer
Nieuws

Verruiming van de langdurigheidstoeslag voor minima

Tijdens de kabinetten Balkenende is de armoede in Nederland toegenomen. Het percentage huishoudens met een inkomen op of rond het minimum is sinds 2002...

04 okt 2006

Lees meer
Nieuws

WMO plannen voor 2007 gaan uit van behoud voorzieningen

De gemeenteraad neemt deze week besluiten over de invoering van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) in Sittard-Geleen. GroenLinks is in grote lijnen...

26 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Gemeente komt op voor bewoners Grensmaasgebied

De afgelopen maand zijn er door de province dikke pakken aan vergunningsaanvragen ter inzage gelegd voor de uitvoering van de Grensmaasplannen. Voor bewoners...

14 sep 2006

Lees meer
Nieuws

Plannen rond Kasteel Limbricht: Géén bomen voor golfballen!

De afgelopen weken zijn er een reeks artikelen verschenen in de regionale dagbladen over plannen van een aantal particuliere investeerders voor de...

12 sep 2006 webteam

Lees meer
Nieuws

Politiek rumoer over financiële positie gemeente

De oppositiepartijen CDA,VVD en stadspartijen hebben vandaag in een persbericht beweerd dat de links-lokale coalitie de burgers op het verkeerde been zet...

08 sep 2006

Lees meer