Na eeuwen fossiele brandstof van onder de grond gebruikt te hebben - ongezond voor mens, dier, natuur en klimaat - is er nu energie van zon en wind inzetbaar. Windenergie is in ons land al vele eeuwen gezichtsbepalend - land van molens – maar roept in huidige vorm weerstanden op. Windenergie gaat gepaard met hinder. Dat ziet GroenLinks onder ogen.

Wij zien tegelijkertijd energietransitie niet als luxe. We hebben geen tijd te verliezen om over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. We staan met z’n allen voor de enorme opgave om de klimaatcrisis te bestrijden: het water staat mensen op sommige plekken in de wereld letterlijk aan de lippen. In Valkenburg en net over de grens in België en Duitsland kunnen velen er over meepraten. Tegelijkertijd is het elders is zo droog, dat het levensbedreigend is. Daar sluit GroenLinks de ogen niet voor.

De vraag is niet óf windmolens nodig zijn, de vraag is hoe wij verantwoordelijkheid nemen om klimaatdoelen in acties om te zetten. Er is genoeg gepraat. Vooral veel jonge mensen willen niet de problemen van het verleden oplossen. Zij willen - technisch haalbaar - kansen realiseren die toekomstbestendig zijn. Dat gaat om én isoleren én alle nieuwbouw nul-op-de-meter én zonnepanelen én windmolens plaatsen op zee en op land en om gebruik van restwarmte. De toekomst is nu! Er zijn heel veel terechte vragen over windenergie en waarom dat ook op land moet om de klimaatdoelen te halen.

We hebben een artikel geschreven over de achtergronden en feiten rond Windpark Holtum-Noord.

We hebben onze visie en alle voorkomende vragen over windenergie op een rijtje gezet in een overzicht dat je kunt downloaden.

Visie en vragen windmolens.pdf

Wil je meer weten over hoe we de klimaatcrisis aanpakken?