Voortaan verschijnen er onder dit kopje zgn. "wethoudersbrieven" van onze wethouder Kim Schmitz.

In deze wethoudersbrieven informeert zij jullie vooral over de voortgang van onderwerpen in haar portefeuille die eerder in de Ronde of de Raad aan de orde zijn geweest of die zij graag verder wil verduidelijken.