Het werkbezoek was onderdeel van een tweedaags scholingsprogramma voor de gehele raad van Sittard-Geleen. De raadsleden en burgerleden werden ontvangen in de Zuidkamer van winkelcentrum Zuidhof van Geleen Zuid, een informatiecentrum. Daar werden ze op de hoogte gebracht van de wijkontwikkelingsplannen van Geleen Zuid door korte presentaties van ZoWonen, het Waterschap en Laagland.

Woningcorporatie ZoWonen heeft de regie in de herstructurering van Geleen Zuid waar ze de komende 10 jaar bijna 160 miljoen in investeert. Daarbij gaat het om de sloop van ruim 1000 flats, die door meer dan 800 grondgebonden woningen en appartementen zullen worden vervangen. Een flinke operatie. Om wijkbewoners hierbij te betrekken, te mobiliseren en te activeren heeft ZoWonen de creatieve crew van Laagland ingeschakeld. Dat blijkt nu al heel succesvol. Laagland betrekt wijkbewoners op ludieke wijze (bijvoorbeeld met streetart, een rondreizende koffer en uitnodigende gesprekjes) bij de maatschappelijke opgave. Ook Tuinen van Zuid, onderdeel van Stadslabs heeft de harten van wijkbewoners weten te raken door groene herinrichting van het gebied. De komende jaren zullen grote hoogbouwflats als de Wagenaarflat en de Teniersflat worden gesloopt maar bewoners worden daar heel goed bij betrokken. Kim Baeten van Waterschap Limburg gaf aan dat er plannen liggen om de komende jaren de Keutelbeek in de wijk te ontkluizen en dat ze daar € 3,5 miljoen voor beschikbaar willen stellen.  Ook werd even stil gestaan bij Shop4nop, een succesvol initiatief van en door wijkbewoners. De aanwezige raads- en burgerleden werd meegedeeld dat de gemeente nog niks heeft besloten over noodzakelijke investeringen in de openbare investeringen van Geleen Zuid. Al met al een leerzaam en geslaagd werkbezoek.