De Participatiewet schrijft namelijk voor, dat inwoners van wie de ‘vrijheid is ontnomen' geen recht hebben op een bijstandsuitkering. Hierdoor lopen deze mensen het risico, dat zij hun woning kwijtraken of dat hun uitkering achteraf wordt teruggevorderd. Vereniging Divosa wijst op de mogelijkheid van bijzondere bijstand, om te voorkomen dat mensen dakloos worden.

  1. Bent u bekend met de genoemde problematiek en de door Divosa genoemde oplossingsrichting?
  2. Op welke wijze heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de Participatiewet, in voorkomende situaties van een gedwongen opname?
  3. Indien er al sprake is geweest van stopzetting van de bijstandsuitkering, is er dan toepassing gegeven aan de mogelijkheid van bijzondere bijstand?
  4. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens, dat deze weeffout in de Participatiewet om een structurele oplossing vraagt? Welke mogelijkheden ziet u daartoe?

Namens de fractie van GroenLinks,

 

Math De Loo,

Raadslid Sittard-Geleen.