“Zeker 100 flats mogelijk brandonveilig”.

Zo kopte de Volkskrant van 17 juni 2020, drie jaar na de vreselijke brand in de Grenfell toren in Londen, dat er nog altijd onduidelijkheid is hoe het gesteld is met de brandveiligheid van hoogbouwpanden met gevelbekleding in Nederland.

Hoewel alle gemeenten al anderhalf jaar geleden door de minister zijn opgedragen, om de risico’s in kaart te brengen, zijn van de 50 grootste gemeenten er pas 28 die de inventarisatie hebben afgerond. In het bij het artikel geplaatste overzichtskaartje (zie bijlage) wordt ook Sittard-Geleen genoemd als een van de gemeenten met een vraagteken (?=nog bezig) over de brandveiligheid.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van aangehaalde berichtgeving in de Volkskrant en de daar gepresenteerde onduidelijkheid over eventuele veiligheidsrisico’s van hoogbouwpanden in onze gemeente?
  2. Bent u met ons van mening, dat de berichtgeving bij bewoners en omwonenden van hoogbouwpanden gevoelens van onrust teweeg kan brengen, en dat er dus zo spoedig mogelijkheid duidelijkheid over de veiligheidsrisico’s moet komen?
  3. Wanneer heeft de gemeente de risico-inventarisatie ter hand genomen, wat is de huidige stand van zaken en wanneer zijn de uitkomsten van deze inventarisatie te verwachten?
  4. Bent u bereid om de uitslagen van de inventarisatie van de brandveiligheid, zodra beschikbaar, direct met de bewoners te communiceren? Zo neen, waarom niet?

We zien beantwoording graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

mr. M.J.M. De Loo FA,

raadslid/fractievoorzitter GroenLinks.