Voorzitter, de GroenLinks – PvdA fractie is blij dat met het vaststellen van het bestemmingsplan Bremstraat betaalbare woningen en mogelijk ook een medische voorziening in de kern van Sanderbout door ZOWonen kunnen worden gerealiseerd en de leefbaarheid in de buurt daarmee aanzienlijk zal worden verbeterd.
De fractie wenst het college veel succes met het zo spoedig mogelijk open krijgen van de brug zodat ook de ontsluiting van de wijk wordt verbeterd.

NB - Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Bremstraat is met grote meerderheid aangenomen. Alleen de fracties Stadspartij, Forum voor Democratie, SPA en Lokaal Geleen Sittard Born stemde tegen.