Het gaat hier om situaties waarbij meisjes dan wel jonge vrouwen zijn lastig gevallen en/of zijn aangevallen door jongeren van het mannelijke geslacht. Veer zeen JONGK heeft uitgebreid contact gehad met de slachtoffers. Aangezien wij deze incidenten bij de fractie GroenLinks Sittard-Geleen een zeer kwalijke zaak vinden hebben wij enkele dringende vragen.

  1. Is het college bekend met de incidenten die hier omschreven worden? Evenals de frequentie en de ingrijpendheid ervan?
  2. Wat is de actieve reactie die het college beoogt op deze ontwikkeling?
  3. Is het college bekend met de uit de campagne van Veer zeen JONGK naar voren gekomen bevinding dat maar liefst een kwart van de meisjes/vrouwen geen positieve veiligheidsbeleving heeft?
  4. Is het college het met de GroenLinksfractie eens dat het absurd is dat een kwart van onze jonge, vrouwelijke inwoners zich onveilig voelt?
  5. Kan het college aangeven wat en of er cijfers waarbinnen de frequentie van incidenten die vallen in deze categorie inzichtelijk zijn? Is er een toename te zien in die cijfers?