Ik voelde de drang om iets te 'doen' in plaats van alleen maar informatie op te nemen over bijvoorbeeld klimaatverandering, de vluchtelingencrisis, de economische verwording. De politiek is een van de leidende factoren, zij bepaalt het beleid. Vandaar dat ik begon met een cursus Blik op de Raad, gegeven door GroenLinks Sittard. Naar aanleiding van de cursus heb ik me als steunfractielid aangesloten bij de fractie.

Privé ben ik allereerst moeder van twee jonge kinderen. Daarnaast werk ik in het beeldhouwersatelier van mijn vader Charles Dumernit en schrijf ik verhalen en gedichten.

Voor GroenLinks ben ik begonnen steunfractielid en zit de vergaderingen van de fractie bij. Op die manier leer ik de mechanismen van de lokale politiek kennen en hoop ik op termijn van meer nut te kunnen zijn.

Ik ben geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met de directe omgang met de natuur. Zoals bijvoorbeeld de houding ten aanzien van de bij bepaald wordt door het natuurbeleid d.m.v. het uitbannen van de voor de bij schadelijke pesticiden. Maar vooral ook schone energie, sociale rechtvaardigheid, cultuur. Ik denk dat uiteindelijk geen van deze gebieden los van elkaar gezien kunnen worden aangezien ze elkaar altijd ergens raken. Dus hoe meer uitwisseling hiertussen plaats zal vinden hoe vruchtbaarder en creatiever de in de samenwerking gevonden oplossingen voor problemen in de afzonderlijke domeinen.

Aangezien ik filosofie gestudeerd heb ligt daar groot een deel van mijn interesse en van daaruit vloeit mijn interesse voor politiek. Denken over de wereld waarin we leven en hoe we die vormgeven. Ik voel een verantwoordelijkheid voor de natuur waar we naar mijn mening nooit los van staan. Zodoende zie ik de enorme noodzaak om me in te zetten voor het geheel waar we deel van zijn. 

  • Jeugd
  • Sport
  • Cultuur
  • Leefomgeving
  • Gezondheid, inclusieve samenleving, zorg en welzijn