Tot onze schrik wordt duidelijk dat er langzaam draagvlak lijkt te komen voor een plaatsing van een kerncentrale op de Chemelot site.

Een kleine kerncentrale. Wellicht zo groot als een wasdroger denken veel mensen. Fout! De mini SMR centrale is al gauw zo groot als een fors woonhuis en de iets grotere variant waar men over spreekt heeft een oppervlakte van 120 bij 60 meter en is 25 meter hoog. Onthoud dat, dat is namelijk waar we het over hebben.

Hoe je ook denkt over de inzet van kernenergie, het is volgens de fractie van GroenLinks-PvdA ongewenst om op een bedrijventerrein vol chemie, vol werknemers en studenten, zo dicht bij de woonwijken van Beek, Stein en Sittard-Geleen überhaupt de mogelijkheid voor de realisatie van een kerncentrale te verkennen.

Nu steeds meer signalen en uitlatingen van onder andere de minister van Economische Zaken, de directeur van Chemelot, de CDA Tweede Kamer woordvoerder Energie en een aantal Limburgse Statenfracties allemaal wijzen richting Chemelot als mogelijke locatie voor een mini-kerncentrale vindt mijn fractie GroenLinks/PvdA het tijd om het college te bevragen op dit punt.

Wij verwachten dat het college zo snel mogelijk een krachtig signaal afgeeft aan Rijk en Provincie.

De volgende vragen werden gesteld aan het college:

 • Is het college al benaderd of in gesprek met de provincie over mogelijke plaatsing van een mini centrale binnen onze gemeentegrens?
   
 • Wat is de gebruikelijke procedure als het gaat om plaatsing van een mini kerncentrale op Chemelot?
    
 • Wanneer en hoe komt de raad in stelling als het gaat om het plaatsen van een kerncentrale binnen onze gemeentegrenzen?
   
 • Wat is het standpunt van het College als het gaat om mogelijke plaatsing van een kerncentrale? Gaat u actief meewerken aan een mogelijke plaatsing of deelt u net als mijn fractie de mening dat Chemelot geen geschikte locatie is?
   
 • Is het College zich ervan bewust dat een ruime meerderheid van de partijen vóór de verkiezingen bij de stelling in het KiesKompas klip en klaar heeft laten weten dat ze een kleinere kerncentrale op de locatie Chemelot volstrekt ongewenst vinden en wil het College op basis van die belofte aan de kiezers nu ook duidelijk aan de Provincie, Rijk en directie van Chemelot laten weten dat de gemeente Sittard-Geleen op geen enkele wijze medewerking zal gaan verlenen aan dit streven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wil het College dit op korte termijn aan het Provinciaal Bestuur laten weten?
   
 • Hoe moet een kerncentrale op Chemelot volgens de wethouder gepositioneerd worden in de lokale en regionale opgave van de energietransitie in Zuid-Limburg (waar staat kernenergie in de energie transitie ten opzichte van andere energie opwek mogelijkheden die bijvoorbeeld wel hernieuwbaar zijn zoals wind, water en zon)?
 • ​​​Hoe ziet de wethouder een kerncentrale op Chemelot in relatie met de SDG’s (sustainable development goals) die door de raad zijn vastgesteld als onderdeel van de leidraad voor de omgevingsvisie? (die naar verwachting in 2023 wordt vastgesteld).

Buiten een uitvoerig procedureel antwoord is het spijtig dat het college van Sittard-Geleen nu nog geen signaal afgeeft aan PS en Rijk over een mogelijke plaatsing van een kerncentrale op Chemelot.
​​​​​​​Het standpunt van een ruime meerderheid van de raad was immers al voor de verkiezingen glashelder. Een absolute meerderheid was tegen plaatsing.