Ik ben politiek actief omdat het werd langzaam tijd om in het veld te gaan staan. Te lang langs de zijlijn gestaan en maar roepen hoe het beter kan en anders moet. De laatste jaren is de maatschappij steeds meer gericht geworden op het individu. Leuk voor mensen die het vermogen hebben om hier mee om te gaan, maar een ramp voor mensen die niet mee komen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die gewoon niet in staat zijn door een beperking of handicap om alles alleen op te lossen. Voor die groep ben ik niet alleen zakelijk actief binnen de vakbond maar wil ik mij ook middels de politiek druk om maken.

Ik ben werkzaam als bestuurder bij de Vakbond FNV. Mijn werkveld zijn de Sociale Werkvoorzieningen in Zuid Oost Nederland, waaronder ook het SW bedrijf Vixia.

Als fractielid gaat mijn speciale aandacht uit naar het Dossier Vixia. We moeten met z'n allen ervoor zorgen dat dit bedrijf een zekere toekomst heeft. Te veel mensen zijn afhankelijk van Vixia die op eigen kracht geen plek kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Persoonlijk vind ik het dan ook geen goede zaak als SW-bedrijven ontmanteld worden. Ik zal er alles aan doen mensen te overtuigen van het belang van een sterk SW-bedrijf. Daarnaast zal alles op het gebied van armoede sociale zaken en werkgelegenheid mijn aandacht hebben. Ga graag samen met andere mensen de discussie aan over een fundamentele wijziging hoe we omgaan met mensen in de bijstand. En hoe we elkaar als burgers beter kunnen helpen.

Verder fiets ik graag, rij motor en besteed veel tijd aan het verbouwen van ons jaren 30 huis. Er zou van mij meer aandacht besteedt moeten worden aan zwerfvuil bestrijding. Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom een gemeente geen actie onderneemt om ervoor te zorgen dat mensen hun afval niet zomaar dumpen.

Vice voorzitter van de gemeenteraad

  • Arbeidsmarktbeleid
  • Economische zaken
  • Armoede beleid
  • Inkomensondersteuning
  • Arbeidsmarktprojecten