Met de brief van 15 augustus 2022 heeft IVN Born-Land van Swentibold aan het college en de raad haar zorgen kenbaar gemaakt over de voorgenomen kap van 46 volwassen rode beukenbomen aan de Vredeslaan te Limbricht.
De fractie van GroenLinks - PvdA deelt deze zorgen en heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college.

Foto: Sittard-Geleen Nieuws

Voor de volledige tekst: klik op onderstaand PDF document.