Foto: Sittard-Geleen nieuws

GroenLinks wil energietransitie versnellen: Van het gas af !

In de raadscommissie CSSV, die zich o.a. bezig houdt met duurzaamheid, is 11 januari de regionale warmtevisie besproken (zie PDF onderaan dit artikel). We staan voor een grote opgave, namelijk het onafhankelijk worden van aardgas voor verwarming. Bij nieuwbouw is dat goed te doen, maar de uitdaging is vooral om bestaande bebouwing aardgasvrij te maken. Specifiek voor onze regio (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is dat er veel matig geïsoleerde woningen uit de jaren '50 en '60 zijn, en dat er enorm veel restwarmte beschikbaar is van de Biomassa Energiecentrale Sittard en de Chemelot site.

De gemeente Sittard-Geleen zet vol in op Het Groene Net, een warmtenet dat deze restwarmte gebruikt om woningen en kantoren te verwarmen. De gemeente heeft nu warmteplannen opgesteld, waarin gebieden in Sittard en Geleen aangewezen worden waar nieuwbouw en ingrijpend gerenoveerde gebouwen op Het Groene Net aangesloten moeten worden. Uitzondering op deze aansluitplicht is wanneer de warmtevoorziening van het nieuwe of gerenoveerde gebouw qua energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid gelijkwaardig is aan het warmtenet.

Maar de regionale warmtevisie gaat niet alleen over het opstellen van warmteplannen, er staat ook het een en ander over energiebesparing, als stap 2 op weg naar duurzame energievoorziening. Er is een grote overlap met het Energiebeleid, waar we afgelopen november nog over gesproken hebben (Artikel energieplatform) en dan met name focusthema 7 (stimuleren woningeigenaren tot verduurzamen koop- en huurwoningen). GroenLinks heeft een aantal voorstellen om dat thema uit te werken, namelijk:

  • Ambitieuze prestatieafspraken met woningcorporaties om gemiddeld op energielabel B te komen in 2020, en vervolgens energieneutraal.
  • Een fonds met een plafondbedrag van bijvoorbeeld 4 miljoen euro voor leningen aan woningeigenaren voor duurzame energieopwekking en isolatie. Hiermee gaat Sittard-Geleen het voorbeeld volgen van Parkstad, Schinnen, Eijsden-Margraten, Maasgouw en recentelijk ook Stein;
  • En samenhangend met het energieplatform dat naar aanleiding van de vorige commissievergadering als focusthema is toegevoegd: het organiseren van lokale informatiemarkten ter ondersteuning van de versnelling van de energietransitie waarvoor lokale en regionale bedrijven, gespecialiseerd in woningisolatie, energieopwekking en energiebesparing, voor worden uitgenodigd;

GroenLinks zal deze ideeën opnieuw aandragen wanneer in de loop van 2018 het Uitvoeringsplan Energiestrategie 2017-2023 vastgesteld wordt.

 

Auteurs: Peter Markusse, John Reijnders en Jos Janssen.