GroenLinks wil continuering van maatschappelijke voorziening Born

Casa Piano in Born knokt voor het voortbestaan van Tutti Mangiare. Uitbater Sergio Klein heeft zijn hoop nu gevestigd op het feit dat hij daarmee een maatschappelijke functie vervult, en dat is volgens hem wél conform de bestemming van het pand aan de Kerkstraat in Born.

Per 22 oktober zal in Born de maatschappelijke voorziening Tutti Mangiare van Casa Piano moeten verdwijnen. Daardoor verliezen tientallen alleenstaanden, veelal eenzame mensen uit Born en omliggende dorpen hun vaste plek voor sociale ontmoetingen, activiteiten en mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk.De fractie van GroenLinks weet dat het college deze maatschappelijke functie van Casa Piano nog niet heeft erkend; de praktijk in Born laat echter zien dat het die functie wel degelijk al 3 jaar heeft. Het principe Tutti Mangiare is volgens GroenLinks zelfs een schoolvoorbeeld van een breed gedragen mogelijkheid tot participatie vóór en door burgers. 

GroenLinks zoekt een oplossing voor het voortbestaan van deze belangrijke maatschappelijk voorziening  in Born en heeft het college van Sittard-Geleen daarom vragen gesteld.

Fractievoorzitter Kim Schmitz: “We vragen ons onder andere af waarom het college de maatschappelijke functie van Tutti Mangiare maar niet erkent en aan welke eisen zo’n voorziening dan wel niet moet voldoen om erkend te worden. We hopen van harte dat het college de per 22 oktober opgelegde dwangsom wil opschorten totdat continuering van deze belangrijke maatschappelijke voorziening voor Born kan worden gewaarborgd.”

Zie ook http://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20151011/groenlinks-op-de-bres-voor-casa-piano/