In de gemeenteraadsvergadering van 8 juli is het nieuwe parkeerbeleid besproken. Dit is de bijdrage van GroenLinks fractievoorzitter Kim Schmitz aan het debat.

Dit is nu echt een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft; ondernemer, vastgoedeigenaar, bewoners van de centra, bezoekers, politieke partijen. En al die meningen blijken ook nog eens te veranderen in de loop der tijd…...bij sommige partijen zelfs binnen een jaar bleek tijdens de commissievergadering. Mijn fractie is blij dat professionals inmiddels het parkeerbeleid onder de loep hebben genomen en met gedegen voorstellen zijn gekomen.

Echter…. Wat GroenLinks tegen de borst stuit is dat parkeren bij supermarkten waar de gemeente parkeertarieven hanteert goedkoper is dan parkeren op een plek waar je moet zijn om je zorg te krijgen of op bezoek te gaan bij patiënten, namelijk ons ziekenhuis. Als u boodschappen gaat doen bij Nettorama of AH aan de Brugstraat betaalt u 50 cent per uur; bent u langer dan 16 minuten in het ziekenhuis betaalt u €1,30,- per uur……

Dat is scheef, vreemd en onwenselijk volgens GroenLinks. En gelukkig krijgen we nu de mogelijkheid dat recht te zetten. We dienen daarom samen met de SP en Stadspartij een amendement in om het parkeertarief in de parkeergarage van het ziekenhuis op zijn minst gelijk te stellen aan de parkeertarieven die gehanteerd worden bij supermarkten Nettorama aan de Tunnelstraat en Albert Heijn aan de Brugstraat, namelijk 50 cent per uur. Uiteraard vragen we in dit zelfde amendement ook het dagtarief, weekkaarttarief en maandkaarttarief daar op aan te passen.

Een oplossing voor de financiële consequenties van dit amendement kan gevonden worden in verhoging van de huur ingaande de eerste contractverlenging voor door de gemeente aangelegde bedrijfsparkeerterreinen, zoals slachthuislocatie en andere. Hogere beprijzing van dergelijke parkeerterreinen past bovendien in het gemeentelijk streven tot stimulering van alternatieve milieubesparende vervoersvormen ten koste van autogebruik.

Helemaal een win-win situatie!