Zo'n 17 jaar geleden kwam ik flink in de problemen. Van de een op de andere dag had ik geen dak meer boven mijn hoofd, geen partner en geen inkomen meer. Bovendien was ik op dat moment 6 maanden zwanger. Al met al een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. Ik kwam niet in aanmerking voor een woning via de woningbouwvereniging en ontving een uitkering voor dak- en thuislozen. Een vicieuze cirkel dus; met een laag inkomen kun je immers geen particuliere woning huren. Bovendien bleek dat ik een aardige schuldenlast had opgebouwd, omdat mijn ex-partner niet alle rekeningen had betaald. Gelukkig kon ik op hulp rekenen van mijn ouders en heb ik een poos bij een vriendin gewoond. Een week voor de bevalling is het me gelukt een particuliere woning te huren. Na de geboorte van mijn zoon was ik dus een alleenstaande bijstandsmoeder. En als je in de bijstand zit moet je aan allerlei regels en verplichtingen voldoen. Daar is uiteraard niets mis mee, maar dat bleek in de praktijk af en toe nog aardig moeilijk. Ik ben hoogopgeleid, maar moest brieven van de overheid soms wel drie keer lezen voordat ik precies snapte wat er van me werd verwacht. Bovendien was er een groot verschil in de manier waarop ik werd behandeld door verschillende casemanagers. De ene leek met tegenzin en afschuw haar werk te doen, de ander vol vertrouwen en positiviteit. Deze laatste gaf me zelfvertrouwen, stimuleerde mijn ontwikkeling, zette me in mijn kracht. Doordat deze casemanager geloofde in investeren in mij werd het hoogste rendement behaald. Ik werd weer zelfvoorzienend en hoefde niet langer afhankelijk te zijn.

Die ervaring, en het feit dat ik ben opgegroeid in een ruimdenkend, progressief en zeer sociaal gezin hebben eraan bijgedragen dat ik politiek actief ben geworden. Ik wil de stem zijn voor al die andere mensen die ongewild in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen, die een steun in de rug nodig hebben, die geloof en vertrouwen nodig hebben om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te zijn. Inmiddels ben ik gelukkig getrouwd met met mijn echtgenoot Thijs en moeder van Cas.

Al een jaar of 15 werk ik als individueel begeleidster van kinderen en/of volwassen met een ontwikkelingsachterstand en/of een autisme-spectrum stoornis. Sinds kort doe ik dat als ZZP'er met mijn bedrijf Zorgburo 046. Ik vind het een mooie combinatie om dit werk naast het raadswerk te doen. Je houdt voeling met de maatschappij, ziet wat veranderingen in de WMO, Jeugdzorg en WLZ daadwerkelijk voor een gevolgen hebben voor die mensen die er gebruik van moeten maken.

Van 2014-2018 was ik de fractievoorzitter van onze GroenLinks fractie die bestond uit 3 raadsleden, 4 burgerraadsleden en 2 steunfractieleden. Een mooie groep, inspirerende mensen met elk hun eigen talenten.

Samen met Peter Markusse maakte ik deel uit van de commissie CSSV (Cultuur, Sport, Stedelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting). Daarnaast ook nog in de commissie Kwaliteit kaderstelling, de Begeleidingscommissie vergaderstelsels en de werkgroep Signaal.

Ik kan maar niet begrijpen dat er in deze gemeente zo weinig wordt gekozen voor ècht duurzame oplossingen. Duurzame oplossingen betreffende mensen wanneer het bijvoorbeeld gaat om schuldhulpverlening, vergroten van zelfredzaamheid, participatie en zorg. Maar ook op het gebied van milieu, het beheer van groen enz. Ik blijf ervan overtuigd dat met investeren in mens en natuur het hoogste rendement wordt behaald!

Na de verkiezing van maart 2018 bleek dat wij 50 % meer stemmen hadden gekregen dan in 2014, wat resulteerde in een extra raadszetel en een wethouderschap. Een fantastisch resultaat, waar wij erg trots op zijn!

  • Duurzaamheid, energie- en klimaatneutraal
  • Integratiebeleid
  • Armoede- en eenzaamheidsbestrijding
  • Omgevingsbeleid, ruimelijke ordening en inrichting
  • Stadsdeelwethouder stadsdeel 5