GroenLinks over het nieuwe Centrumplan Geleen

In de gemeenteraadsvergadering van 8 juli is de actualisatie van het Centrumplan Geleen besproken. Dit is de bijdrage van GroenLinks fractievoorzitter Kim Schmitz aan het debat.

Sinds de jaren ’90 laten we visies los op Geleen en hebben we vele, vele tientallen miljoenen erin gepompt. En wat is er nu werkelijk bereikt? Leegstand, versnippering, een sfeerloos centrum en een verloederde Rijksweg. Tot nu toe is het zelfs niet gelukt de Rijksweg winkelvrij te maken. Nee, veel eerdere plannen en ambities zijn nooit waar gemaakt omdat ze bij nader inzien niet realistisch waren, niet meer pasten in een veranderende tijd, te duur bleken te zijn. Nu wordt aan ons wederom een actualisatie voorgelegd. Een actualisatie met een prijskaartje van maar liefst 31,5 miljoen! Geld dat her en der bij elkaar geschraapt moet worden. Is dat wel realistisch? Is dat wat Geleen verdient?

Dat we investeren in het centrum van Geleen is vanzelfsprekend. Het verschil zit hem echter in de keuzes die daarvoor gemaakt worden en welke rol de raad en burgers daarin krijgen van dit college. De verdere uitwerking en uitvoering zal immers uitgevoerd worden door middel van programmasturing en volgens GroenLinks neemt het college daarmee teveel vrijheid en beperkt ze daarmee de mogelijkheid van de raad om een gedegen politieke discussie te voeren over keuzes die gemaakt moeten worden. Wederom lijkt het college voorbij te gaan aan de door henzelf in het coalitieakkoord gelanceerde term BEGINSPRAAK.

Zo wordt er bijvoorbeeld door dit college een paar miljoen uitgetrokken om te schuiven met ambtenaren van A naar B. En dat gaat de redding zijn? Vergeet niet wat voor een impact het verdwijnen van het ziekenhuis op centrum Sittard had. Of is het fijn dat als gevolg van dit geschuif met ambtenaren afbraak van het huidig gemeentehuis in Sittard dichterbij komt.? Ook dat is een ambitie van deze coalitie waarvan mijn fractie zich afvraagt hoe de burgers van onze gemeente daar beter van gaan worden.

GroenLinks geeft geen miljoenen uit aan onnodig schuiven met ambtenaren. Wij kiezen ervoor om in Geleen zsm te starten met het mogelijk maken voor horecaondernemers om te verhuizen naar het horecaplein. Doe iets origineels met het grote plein tussen stadhuis en Galfetti gebouw (in Genk hebben ze zeker en vast nog leuke ideeën op de plank liggen, zoals een doolhof of zo) zorg voor meer, echt groen in de stad. Laat burgers en ondernemers meedenken over activiteiten, evenementen, feesten en faciliteer daar meer in. Doe iets origineels als een fantastisch lichtplan in combinatie met groen. Leuk zo’n fontein op een verder leeg plein……zorg voor water waar kinderen uren mee kunnen spelen. Dan komt in ieder geval de sfeer al meer terug. En waar willen mensen zijn? Daar waar sfeer en gezelligheid is.

En als u nu ook snel zorgt voor de aanleg van de geplande fietsroutes in het centrum komen die bezoekers van ons mooie Geleen met een beetje geluk ook nog op de fiets.