Tijdens een rondwandeling werd stil gestaan bij een aantal voor het gebied kenmerkende plekken met unieke natuur. Het actiecomité had een alternatief uitgewerkt als tegenhanger van het plan met recreatiebungalows. Math had de primeur om het eerste exemplaar van “een beter plan voor de Schwienswei” in ontvangst te mogen nemen. Voor GroenLinks staan de groene waarden centraal, en daarmee is de inzet voor de Schwienswei ondubbelzinnig gemarkeerd. Afsluitend werd de afspraak gemaakt, om elkaar in het najaar in breder verband nogmaals te ontmoeten. Tegen die tijd is ook de natuur- en landschapsvisie, die in opdracht van de gemeente wordt ontwikkeld, beschikbaar.

Op de foto: Math heeft zojuist het plan ontvangen uit handen van Marleen.