Onze gemeente schakelt zo snel mogelijk om naar volledig duurzame mobiliteit: lopen, fietsen en groen openbaar vervoer. Hiermee minimaliseren we hoeveelheid CO2 en fijnstof. We leveren een bijdrage aan het klimaatakkoord en onze leefomgeving wordt gezonder.

Het steunen van dit amendement en deze motie past daar helemaal bij!

Jos Janssen voerde hierover het woord in de raad. De tekst van de stemverklaring van Jos Janssen namens de GroenLinks/PvdA-fractie:

Voorzitter, stilstand is achteruitgang. De komende 10 jaar zal de mobiliteit in onze gemeente alleen maar toenemen en laat dat dan vooral geen automobiliteit zijn. Het mobiliteitsnetwerk in, naar en vanuit onze gemeente moet volgens de GroenLinks / PvdA fractie gezond gedrag voor iedereen stimuleren. Dat betekent prioriteit voor fietsers, voetgangers en ov zodat we de hoeveelheid CO2 en fijnstof kunnen terugdringen, een bijdrage kunnen leveren aan het klimaat akkoord en een aangename leefomgeving kunnen borgen. Om die redenen dienen we het amendement en de motie van D66 mede in.

Lees hier de tekst van de motie en hier de tekst van het amendement.