Antwoord Art 37 GroenLinks inzake problemen in de thuiszorg

Vandaag ontving de GroenLinks fractie antwoord van het college op de vragen over problemen in de thuiszorg. De rijksbezuinigingen op de thuiszorg maken immers steeds meer slachtoffers. De thuiszorgorganisaties staat het water aan de lippen en een van de grootste zorgaanbieders in Nederland verkeert in grote financiële moeilijkheden. Voor de fractie van GroenLInks was dat alle reden om weer aan de bel te trekken, in het belang van al die thuiszorgmedewerkers en al die mensen die op hun hulp zorg zijn aangewezen.

Zie vragen en antwoorden in de bijlage!