Partijen in de raad doen hun best om de kiezer naar de mond te praten en dan worden afgesproken kaders over duurzame accommodaties helaas erg gemakkelijk overboord gegooid, zelfs als dat de gemeenschap geld kost.

En dan wordt basisschool De Leeuwerik wel geholpen maar tegelijkertijd kan dat zomaar betekenen dat dat ten koste gaat van andere scholen in onze gemeente. Zo doen we dat in Sittard-Geleen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Met betrekking tot het amendement zou ik daarom graag van de initiatiefnemers willen weten waar ze die 85.000 euro vandaan willen halen als dat niet uit het onderwijsbudget zou mogen komen zoals wethouder Schmitz ook aangaf tijdens de ronde. En dan doel ik op het CDA en de Stadspartij en wellicht wil de GOB-fractie daar ook op reageren. Ik vind het ook niet kunnen dat het college om een dekkingsvoorstel wordt gevraagd. Het is toch goed gebruik om zelf met een dekkingsvoorstel te komen als raadsfractie?

GroenLinks wil dat schoolgaande kinderen ook in de Leeuwerik in Einighausen goed onderwijs kunnen genieten en daartoe moet zo snel mogelijk uitbreiding plaatsvinden met twee klaslokalen. Dat kan prima met meervoudig ruimtegebruik door ruimte voor onderwijs overdag en gemeenschapsactiviteiten in de namiddag- en avonduren. Het is niet chique en ook niet correct om aan te dragen dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid.

Wij zullen daarom niet instemmen met het amendement.