Hoewel de vaccins nog steeds een zeer goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte, werken de vaccins wat minder goed in het tegengaan van het aantal besmettingen. In andere woorden: een gevaccineerd iemand kan nog steeds het coronavirus overdragen op iemand met een zwakke gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat de 2G-maatregel bedoeld is om grote groepen mensen bij elkaar te laten zijn, zonder de 1,5 meter afstand te hanteren. Het kabinet zegt dat het alleen ingezet wordt bij hoogrisico plekken zoals nachtclubs, horeca en (cultuur)evenementen waar placering niet tot de mogelijkheden behoort. Maar de definitie van hoogrisico plekken is vooralsnog onduidelijk. De effectiviteit van de maatregel is bovendien onvoldoende bewezen voor GroenLinks. De 2G-maatregel is een zeer ingrijpend instrument waarbij de vrijheid van het individu (zwaar) wordt beperkt. GroenLinks toetst grondwettelijke inperkingen op de effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit.

In een situatie met veel minder coronabesmettingen dan nu het geval is, in een situatie wanneer er ruimte ontstaat om te versoepelen, kiest GroenLinks voor de minst ingrijpende Grondwettelijke maatregel. De voorkeur gaat daarbij uit naar de 1G-maatregel (Testen voor Toegang) in combinatie met de 3G-maatregel. In hoogrisico plekken zoals de nachthoreca vragen we van alle bezoekers om zich te laten testen. Bij minder risicovolle plekken kunnen ondernemers en organistoren kiezen voor de 3G-maatregel of placering.

Sommigen stellen dat 2G helpt om de vaccinatiegraad te verhogen. Volgens de Gedragsunit van het RIM levert de inzet van de 2G geen ‘substantiële positieve effecten’ op om de vaccinatiegraad te verhogen.