Onze ledenvergadering heeft op 8 december ons nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld. In 134 actiepunten geeft GroenLinks aan wat we de komende jaren in Sittard-Geleen willen bereiken.

De afgelopen jaren heeft GroenLinks bewezen mee te kunnen besturen! Onze wethouder Kim Schmitz was zichtbaar, verbindend, eerlijk en betrokken! GroenLinks wil graag bij een goede verkiezingsuitslag weer méé besturen! Als grootste partij op links willen we mooie programmapunten ook omzetten in daden! Hoe sterker de kiezers ons op 16 maart maken, hoe meer we kunnen bereiken.

Kies daarom voor Groene en Sociale Bestuurskracht!

DOWNLOAD

Verkiezingsprogramma 2022.pfd

Wat wil GroenLinks in Sittard-Geleen?

  • We dragen 14 lokale oplossingen aan voor de aanpak van de wooncrisis.
  • We leggen veel nadruk op vergroening zoals: géén vakantiepark rond de Schwienswei, maar versterken van groen en steun aan het burgerinitiatief om een alternatief te ontwikkelen.
  • Een gemeente die burgers betrekt, nieuwe vormen van burgerparticipatie wil uitproberen en jongeren echt serieus gaat betrekken.
  • Een eerlijke gemeente, met nadruk op het bestrijden van armoede en goede menselijke zorg.
  • We zetten in op een actief klimaatbeleid en willen dat in 2040 ons energiegebruik geheel uit duurzame bronnen bestaat en we zorgen dat ook mensen met een smalle beurs mee kunnen doen!
  • Versterking van groen op Graetheide en geen grootschalige ontgrinding.
  • We geven fietsers, voetgangers en groen de ruimte en prioriteit boven de auto.
  • We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

Dat is maar een greep uit ons mooie programma! 134 actiepunten om Sittard-Geleen te veranderen!

Ook enthousiast geworden?