Als geboren en getogen Sittardse zet ik me graag in voor een sociale, groene en gezellige gemeente waar het goed toeven is.

Van huis uit is sociale rechtvaardigheid mijn leidmotief. Mijn jeugdjaren in Stadbroek hebben me hiervoor een stevige basis gegeven. Evenals de liefde voor een landelijke omgeving en sociale en culturele  activiteiten.

Sociaal, cultureel en educatief werk lopen als een rode draad door mijn leven. Studie aan de Sociale Academie in Sittard en Andragologie (sociale veranderkunde) aan de Universiteit van Amsterdam, in de roerige ‘seventies’, hebben mijn kijk op de wereld verruimd en mijn linkse oriëntatie verstevigd. Van PPR, via PSP naar Groen Links.

Bij Zuyd Hogeschool en haar voorgangers, had ik een boeiende werkkring. Ik was docent, supervisor, faculteitsdirecteur, (internationaal) programmamanager, beleidsadviseur van het College van Bestuur en uiteindelijk onderzoeker. Mijn promotieonderzoek betrof de kracht van sociaal kapitaal en co-creatie.

Op basis hiervan startte ik CoCreata Consultancy en leidde landelijk co-creatie-coaches op, gaf workshops en trainingen met het Co-Creatie-Wiel, dat ik ontwikkeld had. Ook internationaal bij consultancy projecten die ik sinds 2010 uitvoer in ontwikkelingslanden.

Naast deze werkkring heb ik mijn zoon en dochter begeleid en vrijwillig bestuurswerk gedaan in de culturele, sociale en onderwijssector.

Als steunfractielid voor GroenLinks hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een sociaal en cultureel sterke en groene gemeente Sittard-Geleen.