Vragen van GroenLinks over PersoonsGebonden Budget (PGB)

Staatssecretaris Van Rijn heeft onlangs onverwacht bepaald dat de gemeenten uiterlijk 1 oktober aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de herindicatie moeten afgeven voor cliënten met een PGB.

Die cliënten vielen dit jaar nog onder het overgangsrecht en ontvingen hetzelfde PGB als voor 1 januari 2015.

Volgens berichten in de media vrezen een aantal gemeenten de datum van 1 oktober niet te kunnen halen vanwege capaciteitstekort. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten verwacht dat een aantal herbeoordelingen om uiteenlopende redenen pas na 1 oktober kunnen worden aangeleverd en vindt de vervroeging bovendien overbodig, zo blijkt uit een brief van de VNG aan de staatssecretaris van 21 augustus.

De fractie van GroenLinks wil van het College van B&W graag weten of Sittard-Geleen erin slaagt om vóór 1 oktober alle herindicaties in te leveren bij de SVB .

Mocht dat niet lukken, dan wil de fractie graag weten of het huidige PGB dan nog een half jaar kan worden verlengd om te voorkomen dat cliënten in de problemen raken.

Behalve herindicaties zijn er ook cliënten die voor het eerst in aanmerking komen voor een PGB. De GroenLinks-fractie vraagt zich af of de SVB haar zaken momenteel op orde heeft of dat het College verwacht dat de afhandeling van de PGB’s van nieuwe cliënten voor problemen gaat zorgen.

 

Bron: Sittard-Geleen Nieuws