Toezeggingen aan GroenLinks bij investeringen in openbare ruimte 2020- 2023

Op donderdag 31 oktober werd in de commissievergadering ingegaan op het beheer- en investeringsplannen openbare ruimte van Sittard-Geleen. 

Daarbij gaat het om een bedrag van bijna € 1 miljard aan vervangingswaarde. Overigens zijn de bestedingen niet alleen aan wegen binnen onze gemeente, maar ook aan groenvoorzieningen, pleinen, straatmeubilair en dergelijke. De raad moet daar elke vier een besluit over nemen als de plannen geactualiseerd dienen te worden. Elke gemeente moet zelf aangeven welk onderhoudsniveau gewenst wordt en aan elk onderhoudsniveau hangt een prijskaartje. De raad heeft in november vorig jaar gekozen voor onderhoudsniveau ‘laag’ (vooral door de toen nog financieel precaire situatie waar Sittard-Geleen in zat) . Bij dat niveau vinden alleen cosmetische ingrepen plaats die beeldbepalend zijn (zoals weghalen van scheuren in wegen), en worden technische ingrepen op de lange baan geschoven. In 2016 gaf de raad ook goedkeuring aan het plan De Tuinman. Volgens dat plan wordt er een beroep gedaan op eigen initiatieven van burgers – buurtverenigingen bijvoorbeeld - bij groenonderhoud (zoals weghalen zwerfafval) en reiniging.

Op vragen van GroenLinks raadslid Jos Janssen heeft wethouder Geilen toegezegd:

  • Te onderzoeken of bus abri’s en ander straatmeubilair van groene sedum daken kunnen worden voorzien (de daken kunnen worden gesponsord door reclame-inkomsten van lokale bedrijven);
  • Gegevens over benchmarks openbare ruimte aan te leveren om de noodzakelijke uitgaven aan investeringen en onderhoud in de openbare ruimte beter te kunnen vergelijken;
  • De communicatie over het participatie project De Tuinman te gaan verbeteren.

De raad beslist op 13 en 14 november over de plannen (Onderhoud kapitaalgoederen OBU 2020- 2023).