Schooldakrevolutie

Naar aanleiding van ons indringend verzoek tijdens de begrotingsraad heeft wethouder van Rijswijk de toezegging gedaan om de scholen actief te benaderen om de schooldakenrevolutie op gang te brengen.

 

De wethouder heeft hier direct werk van gemaakt, zie onderstaande brief.