Red Het Sterrebos

Vanuit de Klimaatcoalitie in Maastricht is Extinction Rebellion Maastricht in samenwerking met lokale bewoners en andere aanverwante groepen actie aan het voeren voor behoud van het Sterrebos.

Er is nu een nieuwe website in de lucht Red het Sterrebos waarin allerlei informatie staat over op gang gekomen acties en waar je ook het affiche in pdf-formaat aantreft.

GroenLinks heeft van het begin af aan bij de plannen rond de uitbreiding van de automobielfabriek van NedCar aandacht gevraagd voor het Sterrebos. Zeker omdat men reeds tot kap van dit bos wil overgaan terwijl de uitbreidingsplannen nog totaal onzeker zijn. Onze gemeenteraadsfractie geeft gepoogd via een motie in de gemeenteraad van januari te voorkomen dat men overgaat tot kappen zonder garanties dat NedCar echt gered gaat worden. Red het Sterrebos | GroenLinks Helaas stemde een raadsmeerderheid niet voor onze oproep om als gemeente bij de bestuursrechter onnodige kap te voorkomen.

Gelukkig heeft de Stichting Groene Sporenwolf wel beroep aangetekend en recent heeft deze actieve groene milieuclub ook een uitstekende zienswijze ingediend tegen het voornemen van de provincie om ontheffing te verlenen om de leefwereld van dieren te mogen verstoren. Zienswijze Wnb en Wabo – Stichting De Groene Sporenwolf 

En ook het IVN Born heeft van zich laten horen en roept om niet voortijdig tot kap van dit stukje unieke natuur in de regio over te gaan. IVN Born Land van Swentibold: Sterrebos niet vroegtijdig kappen (nieuws.nl)

GroenLinks steunt de acties van betrokken bewoners en natuur- en milieuorganisaties van harte! We zullen onze leden informeren over op gang gekomen acties. Natuur heeft geen stem, daarom is het goed dat we de belangen van de natuur nu wel heel hard laten horen. We wensen de actiegroepen veel succes is de strijd die ze voeren en we hopen dat de bestuursrechter alsnog de natuurbelangen zwaarder laat wegen. Geen onnodige kap van het Sterrebos!