Steun deze petitie om een duidelijk signaal af te geven en klik hier.

 

Wat GroenLinks Limburg betreft komt er geen verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het bouwen van kerncentrales in Limburg. Kernenergie is potentieel gevaarlijk en voor het bergen van kernafval is nog steeds geen oplossing. Kernenergie is een schijnoplossing. Tegen de tijd dat de eerste kerncentrales gebouwd zijn, zijn we minstens 10 tot 15 jaar verder, terwijl we nu actie moeten ondernemen. Het is immers al 5 over 12 voor het klimaat. Bovendien is kernenergie ontzettend duur.

Wat GroenLinks Limburg betreft zijn bovendien de ideeën om een kerncentrale op het Chemelot complex te bouwen absurd. “Als het dan mis gaat, al is de kans daarop klein, dan gaat het goed mis. Dat soort risico’s moet je gewoon vermijden. Dat zijn we op basis van het voorzorgsbeginsel verplicht om te doen”, aldus Kathleen Mertens, woordvoerder energie.  

Gedeputeerde Staten kondigden vorige week aan dat er, in navolging op het onderzoek naar de mogelijkheden voor het bouwen van kerncentrales in Limburg, nog verder onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheden voor het bouwen van SMR’s en mini-SMR’s (SMR staat voor Small Modular Reactors). Dit najaar stuurt de minister een brief naar de kamer met resultaten van het onderzoek naar kernenergie in de nationale energiemix. Wat GroenLinks betreft is het dan ook niet nodig dat we in Limburg hetzelfde onderzoek op Limburgse schaal doen. We kunnen onze tijd, energie en ons geld beter investeren in het toewerken naar oplossingen die effectief bijdragen aan CO2 reductie.