Motie van GroenLinks lid Jan Muijtjens op GroenLinks Congres bijeen op 14-3-2020.

MOTIE BOUWEN AAN STEMBUSAKKOORD #KEERPUNT21 ALS LINKS/PROGRESSIEVE GAMECHANGER VOOR DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN MAART 2021

Het GroenLinks congres, bijeen op 14 maart 2020 te Den Bosch;

Constaterende dat:

  • De afgelopen 50 jaar Nederland geregeerd is door vooral centrumrechtse kabinetten;
  • Het kabinet den Uyl ( 1973- 1977 ) het laatste kabinet was waarin linkse/progressieve partijen een dominante positie innamen op grond van samenwerking en krachtenbundeling voorafgaand aan die verkiezingen;

Overwegende dat:

  • Het politieke landschap in Nederland steeds verder versnippert waarbij met name op de rechterflank populistische partijen als PVV en FvD het politieke debat sterk beïnvloeden
  • De nadelige gevolgen van het neoliberale beleid steeds duidelijker zichtbaar worden met een crisis in de publieke sector ( onderwijs, zorg, politie, justitie-keten), de woningcrisis, geflexibiliseerde arbeidsmarkt en de toenemende ongelijkheid in inkomen en vooral vermogens;
  • De klimaatcrisis en de forse achteruitgang van natuur en biodiversiteit schreeuwt om een actief groen overheidsbeleid/ingrijpen
  • Op de bijeenkomst van GroenLinks, PvdA en SP op dinsdag 3 maart jl. in een volle en enthousiaste zaal het gevoel is gegroeid dat activisten van deze partijen willen dat er gebouwd moet worden aan méér samenwerking ook op inhoud;

Spreekt uit dat GroenLinks het initiatief moet nemen om:

  1. Te bouwen aan een Stembusakkoord #Keerpunt21 samen met liefst zoveel mogelijk linkse/progressieve partijen ( PvdA, SP, D66 en PvdD) waartoe we deze partijen ook van harte oproepen om hier actief aan mee te werken
  2. Te bouwen aan een gezamenlijk bv. 21 punten programma op gebied van o.a. klimaat, bestrijden van (kansen)ongelijkheid, eerlijk delen, herstel van een sterke publieke sector, aanpak wooncrisis, arbeidsmarkt, bestrijden opkomend racisme en het versterken van natuur, dierenwelzijn en biodiversiteit.
  3. In het Stembusakkoord #Keerpunt21 afspraken te maken om na de verkiezingen in de kabinetsformatie samen de onderhandelingen in te gaan waarmee het Stembusakkoord #Keerpunt21 als een gamechanger de linkse/progressieve agenda in het middelpunt van het publieke debat en machtsvorming kan brengen;

Verzoekt het partijbestuur en de (nieuwe)lijsttrekker om voor- en achter de schermen te zoeken naar mogelijkheden om tot het hierboven gewenste Stembusakkoord #Keerpunt21 te komen en ze te machtigen hierover te onderhandelen in de geest van deze motie waarbij we graag tijdens het volgende congresverslag uitgebracht krijgen over de bereikte resultaten.

 

TOELICHTING:

Op dinsdagavond 3 maart jl. in Amsterdam kwamen de partijleiders van GroenLinks, PvdA en SP met een oproep om samen op te trekken om de voorgenomen belastingverlaging van 2,4 miljard vennootschapsbelasting in 2021 te voorkomen en deze gelden te gebruiken voor de vele noden in de samenleving. Prima plan!

In de zaal was veel enthousiasme van activisten van deze partijen om samen méér te doen. Samen optrekken bij verkiezingen 2021 met een #stembusakkoord en een bv 21 hoofdpuntenprogramma #Keerpunt21 is een logische volgende stap. Deze motie roept tot die actie op.

We nodigen daarbij met deze motie ook D66 en PvdD op om mee te doen. De kans is aanwezig dat die dat niet willen: maar het is aan hen om dat dan aan eigen kiezers te motiveren. Wij moeten uitstralen dat we een zo breed mogelijk progressief-links blok willen om gewenste maatschappelijke veranderingen na te streven.

 

Ondertekenaars:

Jan Muijtjens Sittard-Geleen - Kitty Maanders Sittard-Geleen - Corry Ehlen Sittard-Geleen - Paul Dreuning Sittard-Geleen - Liesbeth Zeilstra-Roodnat Sittard-Geleen - Frank Rijnders Sittard-Geleen - Theo Borst Sittard-Geleen - Peter Markusse Sittard-Geleen - Math de Loo Sittard-Geleen - Mark Verheegh Sittard-Geleen - Jos Janssen Sittard-Geleen - Patrick van Eijs Sittard-Geleen - John Reijnders Sittard-Geleen - Maartje van den Berg Sittard-Geleen - Mariëtte Bocken Sittard-Geleen - Matthias Deleu Sittard-Geleen - Luc Bezemer Sittard-Geleen - Kim Schmitz Sittard-Geleen - Eef de Ruiter Sittard-Geleen - Fred Penners Sittard-Geleen - Carla Luja Maastricht-Heuvelland - Coen v.d. Gugten Maastricht-Heuvelland - Frans Benders Sittard-Geleen - Lobke Rijvers Sittard-Geleen - Paula Wielders Echt-Susteren - Ellis Kramer Amsterdam