Kort verslag van de Informatiebijeenkomst over de Veiligheidsvisie Chemelot

Gisteravond de informatiebijeenkomst over veiligheid Chemelot bijgewoond. Deze bijeenkomst was georganiseerd om de Veiligheidsvisie, zoals opgesteld door overheidspartijen, te delen met statenleden en raadsleden. De behoefte en noodzaak aan een visie werd ingegeven door het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van medio 2018.

Hoewel de afgelopen dagen het geduld en het veiligheidsgevoel van omwonenden van Chemelot danig op de proef werd gesteld, droegen de bijdragen van diverse partijen ertoe bij, dat er vertrouwen mag zijn in de mate waarin prioriteit wordt gegeven aan risicobeheersing, veiligheid en verbetering van de communicatie. De directeur van Chemelot sprak zelfs de ambitie uit, om in 2025 de meest veilige, concurrerende en duurzame chemie en materialen site van West-Europa te zijn.

Ook het Veiligheid Strategie Overzicht gaf een bemoedigend beeld, hoe op de domeinen van gedrag en leiderschap, aansturing en processen, en asset ontwerp en operatie met een grote vertegenwoordiging van deskundigen aan de weg wordt getimmerd. Belangrijke daarbij te mogen constateren, dat de slager niet langer zijn eigen vlees keurt, maar dat er stevig wordt ingezet op inbedding van checks en balances.

In januari 2020 zal de gemeenteraad van Sittard-Geleen zich uitspreken over de Veiligheidsvisie, waarbij er zeker gewaakt zal worden, dat mooie woorden en ambities zich ook vertalen in acties en daadkracht. De veiligheid van werknemers en omwonenden dient altijd voorop te staan.

 

Math de Loo, 30 oktober 2019