Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Sittard-Geleen op 12 november staan de veranderingen in de zorg prominent op de agenda. Voor GroenLinks staat de zorg voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben centraal. Aan de veranderingen in het nieuwe zorgstelsel -die alle gemeenten vanuit het Rijk krijgen opgelegd- kan de gemeente Sittard-Geleen zijn eigen accenten aanbrengen. Reden voor GroenLinks om het voorgestelde beleid kritisch en opbouwend te benaderen.
 

GroenLinks wil in elk geval extra waarborgen om het beleid strak en kort te kunnen volgen. Raadslid Math De Loo daarover: “Wij willen een stevige vinger aan de pols en stellen daarom voor om het beleid regelmatig te evalueren en het zonodig bij te stellen.” GroenLinks wil ook het PersoonsGebondenBudget (PGB) beter bereikbaar maken. Mensen moeten de kans krijgen om zelf de regie over hun eigen leven te kunnen voeren. “Daarom dienen wij een voorstel in, dat financiële drempels wegneemt voor mensen met een krappe beurs, en voorkomt dat zij uitsluitend aangewezen zouden zijn op zorg in natura”, aldus Math De Loo. “Er dreigt nu een tweedeling in de samenleving, waarbij rijk zich wel, en minder rijk of arm zich niet een PGB zou kunnen veroorloven. Voor ons is dat onacceptabel.”

Ook pleit GroenLinks voor het in het leven roepen van een onafhankelijke ombudsman. Iedereen die gebruik maakt van een door of namens de gemeente verstrekte voorziening kan bij deze onafhankelijke ombudsman terecht om klachten, meldingen of signalen neer te leggen over eventuele misstanden. Uiteraard willen wij ook graag kennis nemen van suggesties voor verbeteringen. Wij willen geen papieren tijger, maar een mensgericht aanspreekpunt waar je zonder schroom of drempels je verhaal kwijt kunt. Kortom, allemaal voorstellen die er op gericht zijn de meest kwetsbaren in de samenleving de helpende hand toe te steken.

Hieronder kunt u de bijdrage van Math De Loo aan het raadsdebat lezen.